10 شغل پر درآمد در ترکیه برای ایرانیان

شغل پر درآمد در ترکیه

کشور ترکیه در سال های اخیر به عنوان یکی از بهترین گزینه ها برای مهاجرت ایرانیان شناخته شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، هر لیر کشور ترکیه برابر با بیش از هزار و پانصد تومان پول کشور ایران می باشد. قطعا با وجود این شرایط هر شهروند ایرانی تصمیم می گیرد تا برای […]