ویزای تحصیلی ترکیه | راهنمای 0 تا 100 سال 2023

ویزای تحصیلی ترکیه

ویزای تحصیلی ترکیه یکی از فرصت هایی است که می توانید با استفاده از آن، در دانشگاه های مطرح دنیا از جمله سابانجی، فنی خاورمیانه یا Koc تحصیل کنید. این کشور با داشتن بیش از 180 هزار دانشجوی بین الملل، با توجه به موقعیت جغرافیایی نزدیک و فرهنگ مشابه، گزینه خوبی برای تحصیل خواهد بود. […]